GRACHO

Zadzwoń do nas:

Serwis (89) 888-10-54   Kasy fiskalne 693-527-204

Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GRACHO” Mariusz Graszek, zarejestrowana pod adresem ul. Słowackiego 3, 14-200 Iława, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7441810134, zwaną dalej „Administratorem”.

1.2. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można zgłaszać poprzez kontakt z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji 9.

 1. Rodzaje gromadzonych danych

2.1. Administrator może gromadzić następujące dane osobowe użytkowników korzystających ze sklepu:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres dostawy
 • Dane płatności

2.2. Administrator może również automatycznie gromadzić dane dotyczące urządzenia, z którego korzysta użytkownik, w tym adres IP, typ przeglądarki, dane dotyczące systemu operacyjnego i inne informacje techniczne.

 1. Cel przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze sklepu, w tym składania zamówień, realizacji transakcji, dostawy zamówionych produktów oraz rozwiązywania ewentualnych problemów związanych z zakupami.

3.2. Dane techniczne zbierane automatycznie służą do analizy ruchu na stronie, poprawy funkcjonalności serwisu oraz zabezpieczenia strony przed nadużyciami.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest:

 • Wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Uprawniony interes Administratora, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 1. Pliki cookies

5.1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz dostarczenia spersonalizowanych treści dla użytkowników. Pliki cookies są również wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych.

5.2. Użytkownicy, korzystając z serwisu, wyrażają zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

5.3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 1. Przechowywanie danych

6.1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

6.2. Dane techniczne gromadzone automatycznie będą przechowywane przez okres niezbędny do analizy ruchu na stronie, poprawy funkcjonalności serwisu oraz zabezpieczenia strony przed nadużyciami.

6.3. Komentarze użytkowników mogą być przechowywane na stronie przez czas nieokreślony, chyba że użytkownik wyraźnie zażąda ich usunięcia.

 1. Prawa użytkowników

7.1. Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7.2. W celu skorzystania z powyższych praw, użytkownicy powinni skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji 9.

 1. Udostępnianie danych osobowych

8.1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem strony internetowej (np. dostawcom płatności, firmom kurierskim).

8.2. Administrator będzie podejmował wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Dane kontaktowe

9.1. W celu kontaktu z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy użyć poniższych danych kontaktowych:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GRACHO” Mariusz Graszek, ul. Słowackiego 3, 14-200 Iława, [email protected], (89) 888 -10-54 .