Kasy online

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ KASY ONLINE OD KAS TRADYCYJNYCH?

➦ W trakcie eksploatacji kasa ONLINE przekazuje do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach.
➦ Kasy ONLINE rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci.
➦ Kasy ONLINE mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
➦ Każda kasa fiskalna ONLINE musi współdziałać z terminalem płatniczym.
➦ kasy ONLINE drukują papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, który może być wysłany na maila klienta jako tzw. e-paragon.

kasa posnet ergo online gracho