Kasy online

ergo-online-logo
bingo-online-logo
mobile-online-logo

KOSZT ZAKUPU ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ODLICZENIA

Kasy ONLINE nie są droższe!

Ceny kas i drukarek ONLINE, które wprowadzamy do oferty, nie są wyższe od odpowiedników handlowych tychże kas z elektroniczną kopią paragonów.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

➦ ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
➦ ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
➦ wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

Warunki otrzymania ulgi:

➦ terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,
➦ dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem,
➦ przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
➦ ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.
tlo-gracho24-promocja-kasy-online